terapia psychologiczna
Photo by geralt/ Pixabay

Niekiedy niezbędna jest terapia psychologiczna. Przed rozpoczęciem terapii warto zapoznać się z różnymi rodzajami psychoterapii i różnicami pomiędzy nimi. W zależności od problemu i stopnia jego nasilenia stosuje się różne metody psychoterapii.

Terapia psychologiczna – rodzaje

Psychoterapia najczęściej obejmuje cykl spotkań, podczas których pacjent opowiada o swoich problemach emocjonalnych, trudnościach, z którymi się boryka na co dzień. Spotkania z psychoterapeutą mają na celu wydobycie i przepracowanie przykrych przeżyć, aby pomóc pacjentowi rozwiązać problem i lepiej zrozumieć siebie. Poznaj główne rodzaje psychoterapii i wybierz odpowiednią dla siebie.

Terapia psychodynamiczna

Terapia psychodynamiczna wywodzi się z psychoanalizy. Jest długoterminowym procesem terapeutycznym.

Pacjent podczas spotkań terapeutycznych może opowiadać właściwie o wszystkim. Dzieli się swoimi myślami i fantazjami. Często pacjent przywołuje wspomnienia z dzieciństwa i przeszłości, ponieważ przeszłość w wielu przypadkach jest przyczyną trudności psychologicznych w teraźniejszości. Opowiada o powtarzających się snach i fantazjach.

Dzięki możliwości poznawania, w jaki sposób pacjent nawiązuje relacje, terapeuta ma możliwość badania i rozumienia zachodzących w umyśle pacjenta nieświadomych procesów.

problemy
Photo by geralt/ Pixabay

Jak działa terapia psychodynamiczna: podczas sesji terapeuta bada emocje pacjenta i sposób ich wyrażania. Rozpoznaje powtarzające się wzorce zachowania, przede wszystkim wchodzenia w relacje z innymi ludźmi, rozpoznaje znaczenie impulsów, pragnień, lęków, marzeń i fantazji pacjenta.

Ile trwa psychoterapia psychodynamiczna: terapia długoterminowa.

Wskazania do leczenia terapią psychodynamiczną: depresja, choroby psychosomatyczne, zaburzenia lękowe, zaburzenia odżywiania, leczenie nałogów, syndrom sztokholmski

Terapia behawioralna

Terapia behawioralna jest jasno sprecyzowaną, zorientowaną na cel formą psychoterapii. Według głównego założenie terapii behawioralnej zaburzenia w naszym zachowaniu to głównie utrwalone negatywne reakcje, wyuczone w przeszłości. Niektóre z tych zachowań mogą mieć negatywny wpływ na nasze życie lub powodować stres.

Jak wygląda: podczas sesji pacjent nie będzie spędzać dużo czasu na rozmowach o nieświadomych powodach swojego zachowania lub rozwiązywaniu problemów emocjonalnych. Podczas spotkań psychoterapeuta będzie pomagał pacjentowi zrozumieć swoje zachowanie w określonej, denerwującej sytuacji – dowiedzieć się, co jest bodźcem i jak wygląda reakcja.

Istnieje kilka metod terapii behawioralnej:

  • Systematyczna desensytyzacja.
  • Terapia awersyjna.
  • Terapia ekspozycyjna.

Dla kogo przeznaczona jest terapia behawioralna: leczenie fobii, w tym też fobii społecznej, zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych, zaburzeń afektywnych i niepokoju, leczenie zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, zaburzeń opozycyjno-buntowniczych.

strach
Photo by ambermp/ Pixabay

Terapia poznawczo-behawioralna

Jest terapią krótkoterminową. Skupia się nie tylko na zachowaniach problemowych, lecz także na dysfunkcjonalnym, negatywnym myśleniu oraz emocjach. Negatywne myśli i przekonania wpływają na nastrój i zachowanie. Powodują pojawienie się takich emocji , jak smutek, cierpienie, frustracja.

Jak działa terapia poznawczo-behawioralna: terapia poznawczo-behawioralna głównie skupia się na teraźniejszości, a nie na rozpamiętywaniu się przeszłości. Podczas sesji terapeuta pomaga pacjentowi zrozumieć bodźce, które wywołują pewną sytuację, sposób myślenia, emocje, a także jego reakcje behawioralne – zachowania. Jest oparta na zadaniach, ćwiczeniach i edukacji.

Odmiany terapii poznawczo-behawioralnej:

  • dialektyczno-behawioralna (DBT);
  • racjonalno-emotywna.

Dla kogo: zaburzenia nastroju (depresja, choroba afektywna dwubiegunowa), fobie, zaburzenia odżywiania, uzależnienie od substancji psychoaktywnych, bezsenność, niektóre objawy schizofrenii.

uzależnienie
Photo by rebcenter-moscow/ Pixabay

Terapia psychologiczna – humanistyczna

Terapia humanistyczna głównie skupia się na tym, jak wartości wpływają na dokonywane przez nas wybory, zwłaszcza te, które powodują niepokój i lęk. Psychoterapeuta towarzyszy klientowi w jego indywidualnej pracy nad rozwojem potencjału osobistego, a nie grzebaniu się w jego uczuciach i myślach. W terapii humanistycznej każdego pacjenta traktuje się z empatią i zrozumieniem.

Dla kogo: depresja, uzależnienie od substancji psychoaktywnych, problemy w relacjach z innymi, niska samoocena, wewnętrzne konflikty.

Podsumowując, jeżeli mamy kłopoty o podłożu psychicznym warto skorzystać z pomocy specjalisty. Istnieje bowiem szereg terapii, które mogą ci pomóc. Psycholog z pewnością wybierze odpowiednią dla ciebie. Może je również połączyć.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here